Асфалтиране на малки и големи площи - Гарантирано Качество - Достъпни Цени - 0877 06 32 32 ; 0895 96 94 24
ПРЕДЛАГАМЕ 10% ОТСТЪПКА
Моб.  0877 06 32 32 ; 0895 96 94 24

За тези, които избират качеството!!!

Полагане на асфалтова настилка в двор, гараж паркинг и др. Рязане на асфалт, къртене, извозване. Асфалтиране и кърпежи на улици, фугиране на пукнатини. Ремонт на пътища         
АСФАЛТИРАНЕ, АСФАЛТИРАНЕ НА ПЪТИЩА, ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА
Целта ни е да предложим качествена услуга на приемливи цени, достъпна не само за големите инвеститори, но и  за редовните граждани с далеч по-скромни нужди.
Основно се занимаваме с направата на настилки от асфалтобетон - пътища, улици, тротоари, дворове, алеи, паркинги . Асфалтиране на пътища от градска и републиканска пътна мрежа. Полагане на различни видове асфалтови смеси, съобразно натовареността на пътното платно. Асфалтови кръпки или преасфалтиране на цели участъци според възможностите и изискванията на Възложителя. Изкопи и насипи с различна дълбочина и размери с подходяща земекопна техника. Пътни основи, направа на основен и равен калдъръм, доставка и направа на трошенокаменни настилки и фракции. Профилиране и валиране със специализирана техника – грейдер и валяк за основи. Вертикална планировка, бетонови бордюри и ивици, настилки от плочи, паважни настилки. 
Асфалтиране двор. Асфалтиране паркинг. Асфалтиране тротоар. Асфалтиране път. Асфалтиране пътища. Асфалтиране улици. Aсфалтиране частично (кръпки). Aсфалтиране цялостно. Aсфалтиране ръчно. Aсфалтиране машинно. Полагане бордюри. Полагане тротоарни плочки.
♦ Изпълняваме всички видове вертикални планировки, независимо от тяхната сложност и разнообразност. ♦ Имаме капацитет за доставка и полагане на всички видове асфалтови смеси, тротоарни плочки, паркинг елементи, уни паваж, градински и пътни бордюри. 

♦ Разнообразната механизация ни дава възможност да работим гъвкаво, да сме маневрени и експедитивни в извършването на разнообразните строително монтажни дейности, при изграждането на вертикални планировки, асфалтиране
, канализация, изкопи, насипи и друг вид строителство. ♦ Оглед и консултация от техническо лице.
Гарантираме качество за всички строително ремонтни дейности, които извършваме.
АСФАЛТИРАНЕ, АСФАЛТИРАНЕ НА ПЪТИЩА, ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

ЕКИПЪТ ни е специализиран и с дългогодишен опит в Асфалтиране на пътища, Асфалтиране на улици, Асфалтиране на тротоари, Асфалтиране на паркинги, Асфалтиране на дворове, Асфалтиране на малки и големи площи, Вертикални Планировки, София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора.


ИМАМЕ реализирани обекти в цялата страна. Във всичките си дейности екипът ни се стреми към постигане на-най високи стандарти.

ПРЕДЛАГАМЕ високо качество на изпълнение, достъпни цени, дългогодишна гаранция, качествени материали.

СТАРАЕМ СЕ да задоволим вашите потребителски изисквания и нужди както и да изградим взаимоотношения на доверие и лоялност с нашите клиенти и партньори.

ПРЕДИМСТВОТО което смятаме,че е на наша страна е коректността ни към клиента.

ДЪРЖИМ НА ДОБРОТО СИ ИМЕ и не забравяме,че за реномето ни е важен отзива от всеки клиент, качеството на работа на всеки обект, дори коректността при всеки предварителен оглед.
АСФАЛТИРАНЕ, АСФАЛТИРАНЕ НА ПЪТИЩА, ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА
АСФАЛТИРАНЕ, АСФАЛТИРАНЕ НА ПЪТИЩА, ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА
АСФАЛТИРАНЕ, АСФАЛТИРАНЕ НА ПЪТИЩА, ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА
ПРОЦЕСЪТ ПО АСФАЛТИРАНЕ ВКЛЮЧВА ...
СТЪПКА 1. ИЗПЪЛНИТЕЛ - Намерете фирма изпълнител, която разполага с необходимата собствена или наета техника.
СТЪПКА 2. ПОДГОТОВКА: Преди да започне нанасянето на асфалтова настилка, следва да подготвите терена по най-добрия начин. Теренът трябва да бъде разчистен и освободен. Ако в момента има поставена настилка, асфалт или плочки, те трябва дасе отстранят, за да може новата настилка да се захване добре за основата. Премахването на старите повърхности е наложително за да се гарантира качеството на новата асфалтова настилка.
СТЪПКА 3. ДРЕНИРАНЕ: Дренажът е много съществен елемент от асфалтирането. От правилното дрениране зависи дали асфалтовият път ще е поддатилив на свличане или не. Дренажът определя наклоните на настилката и следва да осигури нормалното отичане на водата от пътя. Водата следва да се събира в крайщата на асфалтовия път и да се отича бързо и безпроблемно. Добре е да се направи тест като се излее вода в единия край на повърхността за да се установи на къде се отича водата. Следва да се надградят по-ниските места, за да няма пропадания и събиране на вода.
СТЪПКА 4. УПЛЪТНЯВАНЕ: Следващата важна стъпка е да се уверите, че настилката е добре уплътнена. Този процес задължително трябва да е механизиран. Трябва да се използва валяк, който да мине бавно през цялата повърхност, която ще се асфалтира. По този начин всички неравности и свободни места в основата ще се запълнят, което ще гарантира бъдещата здравина на асфалта.
СТЪПКА 5. ПОЛАГАНЕ НА ОСНОВА: Етап 5 представлява полагане на чакъл за настилка. Чакълестата основа е най-подходяща и здрава. Асфалтът се захваща здраво в луфтоовете между отделните камъни и прави пътя здрав и устойчив.
СТЪПКА 6. ОПАКОВАНЕ НА ОСНОВАТА: Непосредствено преди да се положи асфалта, основата от чакъл и почва следва да се опакова. Опаковането се прави за да не се размества под влиянието на натиска на превозни средства или заради метеорологични условия - долния слой. Неговата добра фиксация и опаковане са изключително важни за асфалтирането.
СТЪПКА 7. ДЕБЕЛИНА НА АСФАЛТА: Дебелината на асфалта варира от 4 - 6 - 8- 10см. и т.н. Това са препоръчителните и тествани стойности, които гарантират качество и устойчивост на настилката. По-тънък асфалтов слой може да се използва за жилищни пътища в квартали, междублокови пространства или пред фамилни къщи, където няма голям интензитет на движение на тежки автомобили. Най-дебелия слой на настилката следва да е от 4 до 6см.
СТЪПКА 8. ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТА: Полагането на асфалта следва да се реализира с помощта на техника. Изравняването на настилката следва да се валира с използването на валяк.

Коректност! Качество! Гаранция! Достъпни Цени! Работим в цялата страна!!!

       
ТЕХНОЛОГИИ

АСФАЛТИРАНЕ - това е дейността, която извършваме с асфалтови смеси.

Пътната настилка, изпълнена с доброкачествени материали и положена правилно ще бъде трайна много години без да се налага рехабилитация или ремонт. Трайността, якостта и здравината на настилката след асфалтиране зависят от избора на качествени инертни материали и от техните механични свойства, големина и форма преди да се свържат в асфалтобетонната смес.

Асфалта е най често ползващ се материял за изграждане на пътни настилкиТе са дву-компонентни, съставени от инертни материали (около 94% от масата на асфалтовата смес) и спойващ компонент - битум около 6% от масата на асфалтобетона. Към приготвената смес се добавят и други материали, имащи за цел подобряване трайността на битума, който остарява и получава оксидиране, с  което се нарушава и редуцира свързващите му качества.

Освен здравина на асфалтовата настилка се класифицира и с ударо-издръжливост. Също и спрямо водопропускливостта си в дълбочина. Течностите, попадащи в самия асфалтобетон разрушават настилкита, най-често при отрицателна температура. Попаднали веднъж във вътрешността на настилката замръзва и се получава разрушаващо разширяване.

Вече се произвежда и пориозен асфалт, който се характеризира с това, че водата преминава през горния слой на асфалта и така се избягва задържането й и хлъзгане на МПС-то. Тези видове асфалт се полагат по различна технология, така че да се дренира течността и същевременно да има шумопоглъщащ ефект, но и да съхрани механичните си свойства.

Спрямо начина на полагане на асфалта те се делят на гореща и студена асфалтова смес. Студената смес може да се полага и при ниски температури. Последните години се използват за леко натоварени настилки и рециклирани асфалтови покрития. При тях се спазва специална технология, осигуряваща здравина и издръжливост. Фирмата спазва стриктно всички правила за качествено асфалтиране на всякакъв вид настилки. 

Асфалтобетонните пътни настилки се състоят от няколко слоя, с предварително подбрани дебелини, за да се осъществи най-рационално предаване на натоварването от движещи се превозни средства към земната основа. Настилките могат да се изпълняват по горещ или студен способ. Понякога при тях се прилага и допълнителна обработка на повърхността, която действа като водозащита на настилката и прави покритието устойчиво на разрушения при специфичното автомобилно натоварване.

Основните компоненти на асфалтовата смес са агрегатите, пълнителите и битумното свързващо вещество. Агрегатите представляват приблизително 95 процента от общата маса на сместа. Затова постигането на необходимите качества на настилката – якост, здравина, дълготрайност – зависи силно от правилния избор на големина, форма и механически свойства на агрегатите.

Свързващото вещество е около 5 до 6 процента от общата смес и служи за слепване на отделните частици на агрегатите. Като типичен битумен продукт, то е подложено на стареене и оксидация. За намаляване на негативното влияние на тези процеси върху пътното покритие, в сместа често се включват различни добавки и модификатори. Чрез някои от тях се постига и оптимизиране на свойствата на асфалтобетонната смес – увеличаване на адхезията между отделните компоненти, намаляване на разслояването - при SMA, подобряване на обработваемостта.

Горещи асфалтови смеси

Горещите смеси са най-популярни и често използвани както при изграждането на нови пътища, така и при ремонтиране и поддръжка на старите.Те представляват смес от едри и дребни агрегати, а свързващото вещество е битум и минерални пълнители. Минералният пълнител представлява по-малко от 6% от масата на горещата смес и може да бъде от каменно брашно, шлаков прах, хидратна вар, цимент или друг подходящ по едрина на частиците и физични свойства материал. Производството на сместа се извършва в асфалтови бази при висока температурата 160-170°C. Асфалтовите бази трябва да са разположени сравнително близо до изграждания обект, защото сместа не може да запазва свойствата си дълго. Полагането и уплътняването на сместа се извършва преди сместа да е изстинала. За постигане на настилка с добри качества е необходимо да се спазват изискванията за температура и влажност на околния въздух.

Студени асфалтови смеси

Студените смеси съдържат битумна емулсия и минерални агрегати, които се смесват, обработват и полагат при нормална температура, без допълнително нагряване. Те предлагат по-добри условия на труд и безопасност на работниците и са по-екологични в сравнение с горещите смеси, тъй като не отделят в атмосферата вредни емисии. Прилагат се главно в пътища със слаб и среден трафик. При пътища с по-голям автомобилен поток, върху настилката от студена смес прибягва се до специална обработка на повърхността. Специалистите препоръчват допълнителната обработка на повърхността да се извърши до 12 месеца след полагането на студената смес. Обикновено третирането на повърхността се състои в нанасянето на импрегниращи състави, които увеличават дълготрайността на покритието, предпазвайки го от проникване на вода и въздух.

Технологията на студените смеси е предпочитана за отдалечени райони, където в близост няма производствено предприятие. Компонентите се смесват в мобилен миксер и сместа е готова за полагане след достигане на предписаната консистенция.

С използване на студени смеси настилката запазва еластичните си свойства, което я предпазва от образуване на пукнатини и неравности, вследствие на движението на автомобили и атмосферните условия. Заради това си свойство са подходящи за заздравяване на тънки и стари настилки.

Студените асфалтови смеси могат да се нанасят при по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха, отколкото горещите. Това ги прави предпочитани за поддръжка на съществуващи пътища – запълване на дупки и пукнатини – независимо от атмосферните условия.

Декоративен асфалтобетон

Съвременните архитектурни тенденции са насочени към постигане на хармоничен градски пейзаж, в който дори и на пръв поглед незначителни детайли, като пътните покрития, имат съществено естетическо значение.

Основните методи за постигане на декоративен завършек на асфалтовото покритие са три. При първия сместа се оцветява още на фаза производство. Декоративният ефект може да бъде постигнат чрез пигмент, променящ цвета на битумното свързващо вещество, или чрез използване на цветни агрегати. При добавянето на цветни агрегати към обикновен асфалтобетон, декоративният ефект се проявява, едва след като повърхностният слой се изтрие от движещите се коли. За избягване на това неудобство може вместо битум за свързващо вещество да се използва прозрачна смола.

Вторият метод се състои в поставяне на отделни цветни елементи по време на полагане, а третият представлява нанасяне на отделен декоративен завършващ слой върху готовата настилка.

И трите метода дават възможност за постигане на широка гама от разцветки и десени. 
Декоративният асфалт е широко използван като настилка на паркинги, пешеходни и велосипедни алеи, пътища и други.

Рециклирано асфалтово покритие

Стремежът към екологичност и повторно използване на ценните природни суровини неизбежно води до появата и на рециклирания асфалтобетон. Основната негова съставка е стар асфалт. Той се изкъртва при ремонтни работи по пътищата, натрошава се и се смила, след което се пресява и разделя на фракции. В този си вид се складира и е готов за следваща употреба. Той може да се използва за агрегат както при получаване на горещи, така и за студени асфалтови смеси. За подобряване на свойствата на новия асфалтобетон е препоръчително към сместа да се добавят и естествени агрегати. Рециклираният материал може да служи предимно за основа на пътната настилка.

Повторна употреба на асфалта е възможна, защото дори и в края на експлоатационния живот на настилката съставните й елементи запазват свойствата си. Качествата на рециклираното асфалтово покритие силно зависят от вида и свойствата на старата настилка. При добре композираните смеси делът на минералните компоненти в преработения материал надвишава 90%, затова и механичните свойства на рециклираното покритие са много близки до тези на асфалта с натурални агрегати.

Рециклираният асфалт има сфера на приложение, идентична с тази на конвенционалния асфалтобетон, а за получаването му са необходими значително по-малки разходи за материали.

Шумопоглъщащи настилки

Настилките, които намаляват нивата на шум, са много и различни видове. Това е област, в която постоянно се разработват нови технологии, защото проблемът е актуален и глобално разпространен.

Интересен вид шумопоглъщаща настилка е тази, в която с натрошените камъни се гумени мленки от стари автомобилни гуми. Последните придават висока еластичност и значително подобряват мразоустойчивостта на пътната настилка. Имат добри шумоизолиращи качества и пречат на разпространението на вибрациите.

Освен изброените експлоатационни предимства на настилката, не бива да се пренебрегва и факта, че такова използване на старите автомобилни гуми е добър начин за тяхното рециклиране. На практика степента на шумопоглъщане на пътната настилка се измерва на място за различните видове превозни средства чрез експериментални методи. На база сравнение на експерименталните и теоретичните резултати се разработват и нови методи за подобряване на свойствата.


 

Постоянната нарастваща интензивност на трафика и увеличаването на теглото на превозните средства - води до бързото разрушаване на пътища, проектирани преди десетки години, за много по-леки натоварвания. Неизбежно тези пътища достигат до края на конструктивния си живот, появяват се пукнатини, дупки и неравности, които предизвикват обществено  недоволство и желание за бърз ремонт. През последните десетилетия парите, отделени за рехабилитация на пътищата са били недостатъчни, което е довело до моментното състоянието на пътищата в страната. Очевидна е необходимостта от прилагането на нови, икономически по-ефективни технологии за възстановяване на пътната мрежа. 
Доскоро при реконструкцията на пътните покрития са се използвали стандартните средства и методи, служещи за изграждането на нови пътища. Независимо, че методите са работещи, те са по-ниско ефективни и по-скъпо, струващи. 
Все по-нарастващите усилия за опазване на околната среда карат инженерите да търсят начини за използване на съществуващите материали, по-точно да откриват нови източници и да използват повторно материали от съществуващите разрушени настилки. Съвременната тенденция в реконструкциите е да се покрие количеството на необходимите материали с такива от съществуващата настилка. Студеното рециклиране се състои във фрезоване на съществуващата пътна настилка на необходима дебелина така, че да се използват материалите, които са били използвани при самото изграждане на конструкцията на пътя. Този материал се използва обикновено в комбинация със стабилизиращ агент, за да се изгради новия носещ пласт на пътната настилка.    
Тази технология намира развитие в края на 80-те години в резултат на създаването на големите рециклатори.
Технологично усъвършенстваните машини са способни да рециклират горния слой на съществуващата разрушена пътна конструкция на дълбочина до 50см с едно минаване – но изхождайки от необходимостта за уплътняване на новия плат дълбочината на рециклиране е в интервала от 10 до 30 см.
Студеното рециклиране днес е възприет метод за реконструкция на пътища в много страни. Тази технология може да се използва за усилване и реконструкцията на различни пътни настилки - от пътища с леко натоварване, до такива с тежко и много тежко движение.
Технологията „студено рециклиране” набира все по-голяма популярност в световен мащаб, поради това, че е икономически ефективен начин за рехабилитиране на стари пътища, както и за изграждането на нови такива. Процесът се извършва със специално оборудвани рециклиращи машини. Сърцевината на рециклиращата машина е специален фрезов барабан, който служи за фрезоване, хомогенизиране и разстилане на съществуващата основа. 

Какво е стабилизация?       

            Стабилизацията е процес, при който малки количества добавки се прибавят към съществуващ материал, за да се  подобрят физико-механическите свойства на настилки от  различни инертни материали. Подобряват се показатели като: модул на еластичност, водоустойчивост, носимоспособност и други.

            Използват се стабилизиращи реагенти като: Нанотера-цимент,  пенобитум с или без цимент. Възможно е стабилизиращият агент да се вкара директно в смесителния барабан по време на рециклирането на настилката, което прави смесването им още по-добро. Целият процес се изпълнява само с една операция, което позволява много висока производителност. 
            Основното предимство на технологията „студено рециклиране” е, че съществуващата настилка се рециклира на момента със стабилизиращия агент, което позволява да се заздрави основата, без да се добавят скъпи агрегати. Друго основно предимство е краткото време за изпълнение, което отнема тази технология. Тези предимства са допълнение към това, че процесът „студено рециклиране” е значително по-евтин и икономичен в сравнение с традиционните методи в пътното строителство. 

    

Процесът – „Студено рециклиране”.
Същността на процеса се състои в използването на специалната рециклираща машина, която съдържа фрезов барабан, оборудван с голям брой специално конструирани метални зъби. Барабанът се върти, фрезовайки съществуващата настилка, както е показано на диаграмата по-долу.

.

По време на рециклиращия процес се вкарва вода (с или без нанотера), чрез гъвкава връзка от цистерна, която се избутва напред от рециклатора. Количеството на водата се контролира много точно от компютъра на рециклатора, добавяйки точно толкова, колкото е необходимо за постигане на оптимално водно съдържание на рециклирания материал за постигане на максимална плътност. 

Стабилизиращи реагенти 

1. Рециклиране с нанотера/цимент.
Количеството нанотера и цимент се определят предварително с лабораторни изпитвания за постигане на проектните показатели на рециклирания пласт. Обикновено в процеса на рециклиране се добавят между 3 до 7 % цимент (от масата на инертните материали) и 5 -10% нанотера (от теглото на цимента)
Нанотерата и циментът могат да бъдат добавени по следните начини:

  • Циментът се разпръсква ръчно или механизирано по повърхността на настилката преди да мине рециклатора. Рециклаторът фрезова съществуващата настилка заедно с положения трошен камък и разпръснатия цимент, като същевременно се добавя и вода, смесена с нанотера. Целият процес се извършва с една единствена операция, като се контролира през цялото време от компютъра на рециклатора, в зависимост от дълбочината на рециклирането и скоростта на движение.
  • Нанотерата, циментът и водата може да се смесят в специален смесител, като се получава циментово мляко, което директно се добавя в смесителната камера на рециклатора. Това осигурява оптималното смесване и разпределение и елиминира загубите на цимент (издухване от вятър).

Какво е Nanoterra ?

  • Nanoterra е полимерна смес, разтворена във вода.  Nanoterra е бяла, непрозрачна, неутрална и нетоксична течност. 
  • Nanoterra е разработен от група немски химически компании.
  • Nanoterra има световно признат патентен номер:No.196 49 2943

След като рециклаторът мине и рециклира настилката, следва предварително уплътняване в дълбочина на новия пласт, след което профила на пътя се оформя с грейдер, преди да мине вибрационен валяк за окончателно уплътняване на  пласта. На края минава специален гумен валяк, който заглажда готовата повърхност, като същевременно обилно се мокри повърхността с вода. 
След като настилката се рециклира, следва да се положи и слой от асфалт. Дебелината на този слой зависи от натовареността на пътя – от съвсем тънък слой, при леко натоварване, до един или няколко слоя, ако пътя ще бъде за тежко или много тежко натоварване.

2. Рециклиране с пенобитум – с или без добавяне на цимент. 
Пенобитумът се получава в самия рециклатор, като се добавя малко количество вода към нагорещения битум. Получения пенобитум се инжектира директно в смесителната камера, където се смесва с останалите агрегати. В повечето случаи се добавя между 2 и 4 % пенобитум (от теглото на рециклирания материал). Когато рециклираният материал съдържа повече асфалт, количеството пенобитум се намалява на 2-3%. 
Както и в случая с битумната емулсия, добавянето на малки количества цимент (обикновено 1-2%) -   носи предимство. Както беше описано по-горе, добавянето на цимента може да стане на прах, или в специалния смесител.

 Стандартна Конфигурация на рециклиращия влак, когато се използват едновременно цимент и пенобитум 

Предимства на студеното рециклиране 

Основните предимства са следните:

  • Точно смесване на различните компоненти, което се контролира по електронен път, както и правилното разпределение на материала по протежението на целия барабан, чрез серия от дюзи.
  • Прецизен контрол на дебелината на рециклиране. След като се зададе дълбочината на рециклиране, тя се следи през цялото време от сензори.
  • Много висока производителност, постигната от високо ефективните съвременни рециклиращи машини.
  • По-малка зависимост от атмосферните условия. Процесът има голямо предимство, тъй като позволява да се работи и в променливи атмосферни условия. Ако има опасност от дъжд, работата може временно да се прекъсне, след което незабавно да се възобнови след спирането на дъжда.
  • Процесът позволява да не се спира напълно движението по пътя. Обикновено се затваря само едната лента, като през останалото време другата лента е отворена за движение.

1. Подобряване на неасфалтови пътища.


Не асфалтираните пътища имат сериозни недостатъци, като в сухо време се вдига много прах, а в мокро и дъждовно време се образуват коловози и стават опасно хлъзгави. Поддръжката на такива пътища е трудно и неефективно и трябва да бъде постоянна, което води до значителни разходи, като същевременно качеството на настилката е лошо. 
Процесът на студено рециклиране предлага икономично решение за подобряване експлоатационните характеристики на тези пътища. Заздравяването им елиминира проблема от запрашаване. Предимствата са и в дългосрочен план, поради намаляването на разходите за поддръжка. Подобряването на тези пътища, които обикновено са предназначени за лек трафик, може да стане изключително икономично чрез рециклиране на съществуващата повърхност между 10 и 12 см, като се използва или нанотера-цимент или пенобитум, след което да се добави съвсем тънък слой запечатващ материал.


2. Рециклиране на тънки асфалтови настилки.


Проблемите на тези настилки обикновено се дължат на амортизацията им, което води до износване на асфалтовия слой, изразяващо се в дупки и напуквания. Те могат да бъдат доста ефективно отстранени, като се рециклира съвсем тънък слой от около 10 см чрез добавяне на пенобитум, след което да се направи ново преасфалтиране. По някога преди да се  рециклира настилката, се разпръсква трошен камък, който повишава още повече здравината на получената настилка.


3. Структурно заздравяване чрез дълбоко рециклиране.


Модерните рециклиращи машини позволяват да се рециклира съществуващата настилка, дори когато има положен дебел слой асфалт. Целият процес обикновено се извършва само с едно преминаване на рециклатора, което значително съкращава целия процес и проблемите с трафика. Също така, в този случай е необходимо да се добавят съвсем малко нови материали, като основно се използват съществуващите, което води до намаляване на разходите. Чрез дълбокото рециклиране се решават не само видимите проблеми на повърхността на настилката, а и тези, които се намират дълбоко в основата, като обикновено точно те водят до проблемите с асфалтовия пласт. Новополучената здрава основа е гаранция за дълготрайност, което ще доведе до сериозно намаляване на разходите за поддръжка. 
Обикновено се рециклира на дълбочина 20 - 30 см. Очевидно използването на тежки вибрационни валяци в случая е задължително - за постигане на максимално уплътнение на новия пласт. При този вид рециклиране се препоръчват вибрационни валяци със статично тегло от поне 17 тона, оборудвани с контрол на честотата и амплитудата на вибриране. Първоначалните преминавания на валяка трябва да бъдат с голяма амплитуда и малка честота, докато последното валиране трябва да се извърши с ниска амплитуда, но голяма честота.
В случаите с пътища за тежко натоварване, следва да се положат един или два слоя асфалтобетон върху рециклираната основа. 

                                                               ВРЪЗКА С НАС

С удоволствие ще отговорим на всички Ваши въпроси, ще изготвим конкретна оферта
за Вашите нужди и ще изпълним поставената задача с прецизност и качество.

                                  Телефоните са на ваше разположение 24/7 за всякакви въпроси и коментари
                                           Фирмата упражнява своята дейна на територията на страната!!!

 

                                                                  

                                                                  Тел: 0877 06 32 32

                                                                  Тел: 0895 96 94 24

                                                                  ИМЕ: Строителство и Ремонт

                                                                  E-MAIL: stroiremont1@abv.bg

                        

асфалтиране, асфалтиране на пътища, асфалтиране на улици, асфалтиране на двор, асфалтиране на път, асфалтиране фирми, асфалтиране цена, асфалтиране цени, асфалтиране на паркинг, асфалтиране на тротоар, обяви асфалтиране цена
Асфалтиране София, • Асфалтиране Оряхово, • Асфалтиране Пловдив, •Асфалтиране Перник, • Асфалтиране Плевен,  • Асфалтиране Пазарджик, •Асфалтиране Асеновград, • Асфалтиране Стара Загора, • Асфалтиране Костинброд, • Асфалтиране Ябланица, • Асфалтиране Кюстендил, • Асфалтиране Карлово, • Асфалтиране Дупница, •Асфалтиране Димитровград, • Асфалтиране Самоков, • Асфалтиране Благоевград, • Асфалтиране Варна, • Асфалтиране Враца, • Асфалтиране Бургас, • Асфалтиране Банкя, • Асфалтиране Ботевград, • Асфалтиране Разлог, • Асфалтиране Елин Пелин, • Асфалтиране Сливница, • Асфалтиране Велико Търново, • Асфалтиране Разград, • Асфалтиране Радомир, • Асфалтиране Раковски, • Асфалтиране Бобов дол, • Асфалтиране Ямбол, • Асфалтиране Гоце Делчев, • Асфалтиране Горна Оряховица, •Асфалтиране Годеч, • Асфалтиране Хасково, • Асфалтиране Сандански, •Асфалтиране Казанлък, • Асфалтиране Костенец, • Асфалтиране Крумовград, •Асфалтиране Севлиево, • Асфалтиране Своге, • Асфалтиране Смолян, • Асфалтиране Свиленград, • Асфалтиране Септември, • Асфалтиране Велинград, •Асфалтиране Харманли, • Асфалтиране Елхово, • Асфалтиране Горна малина, •Асфалтиране Петрич, • Асфалтиране Разград, • Асфалтиране Монтана, • Асфалтиране Шумен, • Асфалтиране Нови хан, • Асфалтиране Божурище, • Асфалтиране Мездра, • Асфалтиране Айтос
Асфалтиране в цялата страната - София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Перник, Плевен, Пазарджик, Панагюрище, Асеновград, Костинброд, Ябланица, Кюстендил, Карлово, Дупница, Димитровград, Самоков, Благоевград, Варна, Добрич, Враца, Банкя, Ботевград, Елин Пелин, Драгоман, Сливница, Велико Търново, Ловеч, Разград, Радомир, Раковски, Бобов дол, Хасково, Монтана, Шумен, Кърджали, Казанлък, Костенец, Гоце Делчев, Севлиево, Габрово, Нова Загора, Своге, Сандански, Велинград, Белово, Харманли, Чирпан, Правец, Септември, Смолян, Търговище, Калофер, Сливен, Бояна, Лозенец, Щъркелово гнездо, Боровец, Банско, Божурище, Борово, Бъкстон, Манастирски ливади, Витоша, Симеоново, Драгалевци, Бистрица, Панчарево, Хладилника, Горна Оряховица, Горни лозен, Лозен, Горна баня, Годеч
Уебсайт в alle.bg